The Ceremony | Ceremonia - Agnieszka Lasota

The Ceremony | Ceremonia - Agnieszka Lasota
past almost 3 years ago

Thu, Sep 10. 4:30PM - 7:30PM

bookstore | exhibition - Mathare Valley, Nairobi, Kenya Nairobi, Kenya

Event Details

| tekst polski poniżej |

In our modern society there is a recognizable shift of contemporary art replacing religious practice. Partially responsible is the progressive desacralization of life.

In the heart of Mathare, a Nairobi slum, it is different. It's observed that religion and life coexist, and everyday activity is permeated with a deep fervent faith.

As an artist, I try to observe and study the phenomenon of spirituality as well as provoke new combinations of dialog within the context of contemporary art. Therefore, I have organized a ceremony in a Mathare art gallery under the guidance of the local pastor.

Several years ago I created a designer lamp that has been well recognized and honored within the community of contemporary art and design. In this ceremony, the local priest Jude Muchiri, will perform a sacrificial dedication of these objets d'art using rites rooted in his religious traditions.

---

Istnieje dość znany pogląd, jakoby współcześnie sztuka zastąpiła religię. Nastąpiło to w wyniku postępującej desakralizacji życia.

Ale w miejscu, w którym teraz jestem, w sercu Mathare, w slumsach Nairobii, jest inaczej. Tu religia i życie nadal przenikają się, codzienność przesiąknięta jest głęboką żarliwą wiarą.

Co wydarzy się wówczas, gdy sztuka i tutejsza religia spotkają się?

Odprawię w Mathare ceremonię w przestrzeni galerii, z udziałem tutejszego duchownego.

Czy rytuał poświęcenia i ofiarowania lamp, które kiedyś zaprojektowałam i zrobiłam, nabierze szczególnej mocy? Czy zawarte w tych obiektach intencje będą bardziej odczuwalne poprzez pamięć chwili i symbolikę ceremonii? Czy uda mi się odczuć duchowe poruszenie czy też miejsce, w którym odbędzie się rytuał zabije jego metafizyczną moc?

Jako artystka staram się obserwować i badać fenomen duchowości Ile potrzeba, do odczucia prawdziwego duchowego uniesienia? Gdzie się ono zaczyna, a gdzie kończy?