Prayer Women's Legue annual Circuit Conference of 2016 / 2017

Prayer Women's Legue annual Circuit Conference of 2016 / 2017
past over 1 year ago

Thu, Jan 5 10:00AM - Sun, Jan 8 10:00AM

KwaDlangezwa kwa-dlangezwa,mvenyane street Empangeni, South Africa

Event Details

Asambeni Siyokhuleka entabeni kaSomandla siye ukuyombonga ukuth usasigcinile kuze kwaba yilesosikhathi