MenstrualCupUganda (MCU)

By Malin Karlsson
Tue, Mar 31. 12:00AM - 3:00AM
Kampala, Uganda, Kampala

Projektbeskrivning Menstrual Cup Uganda (MCU) Vi, Maria Johansson och Malin Karlsson, studerar på socionomprogrammet vid Göteborgs universitet. Under hösten 2013 genomförde vi vår verksamhetsförlagda utbildning på Reproductive Health Uganda (RHU, www.rhu.or.ug) i Kampala, Uganda. Under vår praktikperiod förstod vi att en del kvinnor och flickor där inte har tillgång till/råd med hygieniska mensskydd. Istället tillverkar de bindor och tamponger utav tygtrasor, bomull och gasbindor som de sedan tvättar och återanvänder. Detta är ett stort problem eftersom det kan leda till vaginala infektioner och ytterligare hälsoproblem. Vissa tjejer/kvinnor som vi har kommit i kontakt med i Uganda har även vittnat om att de använder sig av tidningspapper, blad från skolböcker och gräs som skydd under menstruationen. Inga av dessa mensskydd är säkra mot läckage och eftersom menstruation är stigmatiserat och tabubelagt i Uganda leder det till att flickor har en hög skolfrånvaro, uteblir från viktiga prov eller hoppar av skolan helt. Sett utifrån ett jämställdhetsperspektiv leder detta till att flickor/kvinnor hamnar efter utbildningsmässigt, vilket får konsekvenser på flera plan. Bristen på hygieniska mensskydd får med andra ord fysiska, psykiska och sociala konsekvenser för kvinnor och flickor i Uganda. Mot bakgrund av detta startade vi i oktober 2013 upp projektet Menstrual Cup Uganda (MCU). Tillsammans med tre medarbetare från Reproductive Health Uganda (RHU) arbetar vi för att hjälpa så många av dessa flickor/kvinnor som möjligt eftersom vi menar att menstruation inte ska utgöra ett hinder i vardagen. Detta görs genom att vi tränar flickor/kvinnor i att använda och rengöra menskoppar på ett korrekt och hygieniskt sätt. Vi tillhandahåller i samband med denna träning gratis menskoppar som kan användas i upp till 10 år. Menskoppen blir således ett hjälpmedel som kan bidraga till att öka flickors deltagande i skolan. Projektet syftar även till att undervisa flickor/kvinnor om hur kroppen fungerar och deras rätt till sina egna kroppar. Menskoppar är ett kostnadseffektivt, hygieniskt och säkert alternativ till traditionella mensskydd, men är tyvärr inte lättillgängliga i Uganda. Menskoppen kan, förutom att hjälpa den enskilde individen, förbättra den ekonomiska situationen för hela familjer, barnhem och skolor med knappa resurser. Istället för att spendera pengar på menstruationsskydd kan de använda dem på andra utgifter så som mat och skoluniformer. Röda korset Uganda genomförde 2012 en pilotstudie där de delade ut menskoppar och följde upp hur deltagarna upplevde användandet (http://www.ruby-cup.com/files/rubycup/content_pics/blog/Menstrual-Cups-Uganda-Pilot-Study-Dec-2012.pdf). Studien visade att menskopparna fyllde ett behov och de allra flesta deltagarna i studien var positivt inställda till att fortsätta använda denna form av menstruationsskydd. Vi beställer idag våra koppar från SIDA-finansierade Ruby Cup i Kenya (www.ruby-cup.com). Liksom Ruby Cup har vi fått väldigt god respons på vårt projekt och distributionen av gratis menskoppar. Distributionen av en menskopp till en person kostar i genomsnitt 178 kr (denna summa inkluderar inköpspris, moms, transportkostnader och andra omkostnader i samband med utdelningen). Sedan projektet startades i oktober 2013 har vi förlitat oss på bidrag av privatpersoner och information om MCU har spridits via bloggar och sociala medier. Eftersom det fortfarande råder efterfrågan på koppar i Kampala och Uganda och då detta är en långsiktig lösning för många flickor/kvinnor i Uganda är vi nu i behov av fortsatt ekonomisk hjälp. Under 2015 kommer vi återigen att resa till Uganda för att på plats följa upp projektet samt för att registrera MCU som en Community based organization (CBO). På så vis hoppas vi möjliggöra att projektet etableras ytterligare och att menskoppar blir en mer bestående lösning och ett sätt för att hjälpa flickor/kvinnor att även fortsättningsvis kunna hantera sin menstruation. Vi är överlyckliga för alla bidrag, stora som små. Genom att tillhandahålla menskoppar kan vi tillsammans hjälpa till att förbättra flickors och kvinnors levnadsvillkor i Uganda. Bidragen överförs till MenstrualCupUganda, Swedbank, med konto nr: 8105-9, 934 917 473-1 Vid överföring från utlandet är swiftadressen SWEDSESS och IBAN är SE6680000810599349174731 Skriv gärna för- och efternamn på insättningen, alternativt skicka ett mail med dessa uppgifter så vi har möjlighet att tacka er. Vid ytterligare frågor eller funderingar hör av er per mail till menstrualcupuganda@gmail.com Med vänliga hälsningar, Malin och Maria. https://www.facebook.com/menstrualcupuganda http://menstrualcupuganda.blog.com http://menstrualcupuganda.tumblr.com English version: Menstrual Cup Uganda (MCU) Sanitary pads are expensive and not available to all women and girls in Uganda, because of this girls and women re-uses things like washable cotton cloths. This can cause infections and other health issues. There is also a stigma surrounding menstruation and the leakage that comes with the re-usable cloths makes some girls stay home from school, miss exams or simply drop out. We believe that menstrual cups could be a solution to some of these problems and want to raise funds to distribute them for free. We are importing the cups from Ruby Cup in Kenya and our colleagues Shamirah and Reney from Reproductive Health Uganda (RHU) are training and guiding girls and women on how to use and wash the cups correctly. Menstrual cups can save money, improve hygiene and living conditions for girls and women in Uganda. Since we started in October 2013 160 girls and women have been given cups and the MCU training and information about menstruation and hygiene. This has been made possible all thanks to your generous contributions to the project. Words about the cups are starting to spread, and schools and villages are getting in contact with MCU asking for our services. Some of these villages and schools are in great need of menstrual cups since they have limited resources, some of these school going girls are even using grass and leaves instead of pads. MCU strongly believe that it is everyones right to have a hygienic and safe menstrual management method regardless of income. MCU's current economical situation won't allow us to help these girls, therefor we are in desperate need for more funds. The total cost for the distrubition of one menstrual cup to one person is 178 SEK (22,5$/65 000 UGX). If you would like to contribute to Menstrual Cup Uganda our bank is Swedbank, the Swiftaddress is SWEDSESS and the IBAN is SE6680000810599349174731 All amounts are welcome and much appreciated, together we can help and make a difference for girls and women in Uganda. Best Regards Malin and Maria https://www.facebook.com/menstrualcupuganda menstrualcupuganda@gmail.com

Google Map