Indsamling til Tumani Nursery School i Dar es Salaam, Tanzania.

Indsamling til Tumani Nursery School i Dar es Salaam, Tanzania.
past about 3 years ago

Sun, Jul 5. 12:00AM - 3:00AM

Dar es Salaam, Tanzania Dar es Salaam, Tanzania

Event Details

Kære venner, familie og andre interesserede.
Vi er en gruppe danske piger, der befinder sig i Dar es Salaam, hvor vi netop nu laver frivilligt arbejde på den lokale skole Tumani.
Tumani Nursery School er en skole, der består af 60-70 børn og 3 lærere.
Børnene er delt ind i to klasser; én for de ældre og én for de yngre.
Klasseværelserne er meget små, og derfor er vores primære projekt at istandsætte et tredje og meget større klasseværelse. Det tredje ”klasseværelse” består pt. af 3 vægge, et halvfærdigt gulv og intet inventar. Vi ønsker at gøre dette klasseværelse brugbart, så eleverne i fremtiden får bedre faciliteter og derved bedre læring. Et ekstra klasseværelse vil også gøre det muligt for udvidelse af den lille lokale skole, så flere afrikanske børn kan få en skolegang.
Vi ønsker at genopbygge det tredje klasseværelse. Det vil sige:
- En 4. væg
- Nyt gulv
- Skolebænke (inkl. borde)
- Tavle
- Diverse (maling m.m.)
Derfor har vi brug for JERES hjælp!
ALLE donationer er velkomne – store som små!
Selv en flad 5’er kan gøre en forskel, da pengene er meget mere værd hernede end i Danmark. 10.000 TSH (den højeste seddel) svarer cirka til 40 DKK.
I kan donere på to måder:
Mobile pay: +45 42 24 87 50 (Julie Florup Schytt-Nielsen)
eller
Reg.nr.: 7751 kontonr. 0001155838
Skriv gerne jeres navn ved overførelsen, så vi ved hvem, der har doneret.
Alle donationerne går UBESKÅRET til projektet, da vi selv vil arbejde, købe materialer og hyre håndværkere.
Vi håber på jeres deltagelse i dette projekt, så vi kan hjælpe en lokal befolkning både i dag og i fremtiden. Vi vil selvfølgelig holde Jer opdateret med fotos, videoer m.m., så I kan se hvilken forskel I gør.

Dear friends, family and other interested parties.
We are a group of Danish girls who are in Dar es Salaam, where we are currently doing volunteer work at the local school Tumani.
Tumani Nursery School is a school that currently consists of 60 to 70 children and 3 teachers.
The children are divided into two classes depending on age.
The classrooms are very small, and therefore our primary project to renovate a third and much larger classroom. The third "classroom" is currently consisting of 3 walls, a half-finished floor and no furnishing. We want to make this classroom usable, so that students in the future will have better facilities, and thereby improving their learning. An additional classroom will also enable the expansion of the small local school so that more African children can get an education.
We want to rebuild the third classroom. That is to say:
- A 4th wall
- A new floor
- School Benches (incl. Tables)
- Blackboard
- Paint etc.
Therefore, we need YOUR help!
ALL donations are welcome - big and small!
Even a single dollar can make a difference, as the money is worth much more down here than in most of Europe and USA. 10,000 TSH (the highest note) corresponds approximately to 5.5 USD.
There are two ways of donating:
Mobile pay: +45 42 24 87 50 (Julie Florup Schytt-Nielsen)
or
Reg.nr .: 7751 account no. 0001155838
You are welcome to write your name on the transfer, so we know who has donated.
All donations will go to the project, since we're going to work ourselves, buy materials and hire craftsmen.
We hope for your participation in this project, so we can help a local population both today and in the future. Of course we will keep You updated with photos, videos, etc., so you can see what a difference you make.

Mange hilsner fra/ Greetings from:
Ida Borreby Pedersen, Trine Gjerlevsen, Simone Dupont Christoffersen, Karina Haraldson, Julie Florup Schytt-Nielsen, Nanna Høier and Emma Klitgaard Thomasen