eGotickets Search

Filter events and get the results you need

EASTER CONFERENCE/GUNGANO REPASEKA

By Sarudzo Yevapostori Church in Africa .
Thu, Apr 12 8:00AM - Sun, Apr 15 4:00AM
Headlands, Zimbabwe, Headlands

1 VaKorinde 5 vs ....7Bvisai mbiriso yekare, kuti muve bundu idzva, sezvamusina kuviriswa. Nokuti paseka yedu, yakatibayirwa isu, ndiKristu;

Google Map