Bookstore | Exhibition - opening / otwarcie

Bookstore | Exhibition - opening / otwarcie
past over 2 years ago

Starts: Sunday, 6 September, 2015 02:00pm

Ends: Sunday, 6 September, 2015 05:00pm

Event Details

| tekst polski poniżej |

We are delighted to invite you to the opening of the Bookstore | Exhibition [Księgarnia | Wystawa – PL] in Mathare Valley, Nairobi, almost a year after opening a place parallel in principles and character in Kraków (www.ksiegarniawystawa.pl), which abolishes the paradoxical situation of presenting contemporary artists’ exhibition, having discussions, book readings, admiring craft from Sub-Saharan Africa in the Krakow Bookstore | Exhibition without creating a symmetrical opportunity to the residents of the Mathare Slum.
Our activities have always resided in creating equality, sharing, mutual recognition and acting with the same strength. If there were no Bookstore | Exhibition in Mathare, the dream of equality, empowering real social change both in the Southern and Northern parts of the world, would not be coming true.
The dream comes true thanks to the work, gifts, dedication, altruism of numerous people, whose involvement we would like to acknowledge here and express our deepest gratitude.

The Sunday opening of Mathilde Rosier’s exhibition in Bookstore | Exhibition will be a supplement to the performance Re-Morphed Cultural Renaissance Against Dysfunctional Existence taking place a day earlier. Mathilde is working with a group of Mathare dancers and tailors and musicians on creating a three-dimensional, musical painting in the landscape of Mathare Valley.

---

Z wielką radością pragniemy zaprosić Was na otwarcie Bookstore | Exhibition [Księgarni | Wystawy] w Mathare Valley w Nairobi prawie rok po otwarciu bardzo podobnego w założeniu i kształcie miejsca w Krakowie (www.ksiegarniawwystawa.pl), znosząc paradaksalną sytuacje polegającą na tym, że w krakowskiej Księgarni/Wystawie pokazywaliśmy wystawy wspłóczenych artystów, dyskutowaliśmy, czytaliśmy książki, admirowaliśmy rękodzieło pochodzące z Afryki subsaharyjskiej nie dając symetrycznych możliwości mieszkancom Mathare Slum. Działania, które podejmowaliśmy zawsze polegały na budowania równości, dzieleniu się, wzajemnym poznawaniu i działeniu z taką samą siłą. Gdyby nie było Bookstore | Exhibition w Mathare marzenie o równości, które daje siłę rzeczywistej zmianie społecznej zarówno w południowej jak i w północnej części świata nie byłoby spełnione.
To marzenie zrealizowało się dzięki pracy, talentowi, poświęceniu, altruizmowi bardzo wielu osób, którym z całego serca w tym miejscu dziękujemy.

Niedzieny wernisaż prac Mathilde Rosier w Bookstore | Exhibition będzie appendixem performancu Re-Morphed Cultural Renaissance Against Dysfunctional Existence, który odbędzie dzień wcześniej. Mathilde pracuje z grupą tancerzy i krawców i muzyków z Mathare nad zbudowaniem trójwymiarowego, muzycznego obrazu w krajobrazie Mathare Valley.