Zimbabwe, Gweru Miracle Night

Zimbabwe, Gweru Miracle Night
past over 1 year ago

Fri, Oct 28 7:00PM - Sat, Oct 29 2:00AM

Gweru, Zimbabwe Gweru, Zimbabwe

Event Details

Miracle Night at Victory Life Centre, Mkoba 16, adjacent Mkoba 1 High school